Menu
Podróże

November trip.

W wakacje ustaliliśmy z Benjaminem (no dobra, w sumie było to jeszcze w Gwatemali po kilku dniach znajomości), że przez rok rozłąki postaramy spotykać się raz w miesiącu. Latem (teraz już naprawdę) zrobiliśmy luźny plan co do pierwszego półrocza i wygląda na to, że wszystkie pomysły wypalą.
Była Austria, Polska, Włochy, Austria, Anglia, a na listopadowe spotkanie przypadła Portugalia! Zaczynamy od Porto, potem Lizbona i mały wypad nad ocean busem kolegi. Po cichu liczę też na wypożyczenie deski i złapanie kilku fal, na dzień dzisiejszy prognoza pogody wygląda całkiem nieźle…

Przetrwałam 1/4 mojego finałowego roku na studiach i cieszę się na chwilowe wybicie się z nudnej do bólu rzeczywistości Birmingham. Nie mogę się doczekać aż zobaczę Benjamina, no ta i lokalizacja! Portugalia należy do moich ulubionych krajów, każda wizyta niesie ze sobą coś dobrego. Na dobrą sprawę 5 lat temu jedną z pierwszych samodzielnych podróży odbyłam właśnie do Porto, ciekawie będzie wrócić.

Powyżej wybrałam kilkanaście zdjęć z ostatniej wizyty w Portugalii, w czerwcu 2013. Najpierw był road trip po Algarve, a potem prawie tydzień spędzony z paczką znajomych z wymiany pod Lizboną.

To będzie najlepszy tydzień tej jesieni!In the summer we decided with Benjamin (alright, maybe that was still in Guatemala, few days after we’d met) that we’ll try to meet every month over this year of long distance relationship. In summer (this time for real) we made a brief plan for this semester and it looks like all the ideas will work out. There was Austria, Poland, Italy, Austria, England and the November meeting falls on Portugal! We begin in Porto, then go to Lisbon and also on a mini road trip to the coast. I’m quietly counting on renting a surfboad and catching a few waves as the surf forecast doesn’t look bad for now…

I’ve survived 1/4 of my final year at uni and I’m looking forward to taking a short break from my Birmingham misery. Can’t wait to see Benjamin and I’m thrilled about the location. Portugal is among my favorite countries, every visit ends up being super positive.

Above, you can see several pictures I picked from my last visit to Portugal in June 2013. We did a road trip in Algarve with my friends and then stayed for almost a week near Lisbon with my exchange mates.

This is going to be the best week of this fall!